ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA HISTORYCZNO-PRZYRODNICZA W PARKU

Towarzystwo od początku istnienia w programie swego działania akcentowało potrzebę budowy i rozbudowy parku, tworzenia terenów zielonych przy szkołach, placach, instytucjach. Utworzenie parku miejskiego stało się dla mieszkańców i regionalistów naszego miasta celem działań społecznych i tworzeniem przyjaznego środowiska w swojej małej ojczyźnie. Posadzone w nim drzewa stanowią symbol życia, siły i wiecznego odradzania się. O wartości parków decydują nie tylko względy przyrodnicze i estetyczne, ale także historyczne, a nawet etyczne. Szczególnie ten ostatni aspekt ma dzisiaj ogromne znaczenie, gdyż w świecie coraz bardziej degradowanym i niszczonym przez konsumpcyjną i chaotyczną gospodarkę, chroniona przestrzeń parku staje się ogromną wartością.

Początek tworzenia parku datuje się na 1888 r.  Przez następne lata posadzono tysiące drzew i krzewów, tworzono skwery i alejki, umieszczano rzeżby plenerowe i pomniki. W 2004 r. Towarzystwo otworzyło w nim ścieżkę dydaktyczną historyczno-przyrodniczą z 24 obiektami przyrodniczymi i historycznymi. Jednocześnie wydano folder do ścieżki. O każdym obiekcie zamieszczona jest krótka notka i zdjęcie.