Zarząd i Komisja Rewizyjna

TMZŚ -  KADENCJA  2016 – 2019

Znalezione obrazy dla zapytania ramka ozdobna do tekstu

SKŁAD  ZARZĄDU:

Prezes  -   Jerzy Naskręt
I z-ca prezesa -  Włodzimierz Szymański
II z-ca prezesa -  Elżbieta Kubera
Sekretarz -  Wiesława  Grobelna
Skarbnik – Maria Peksa
Członkowie -  Roman Chrabąszcz
-  Jan Gurdek
- Agnieszka Kubisiak
- Stanisław Tomczak

 

SKŁAD   KOMISJI  REWIZYJNEJ:

Przewodniczący -   Zofia Borowska-Olik
Z-ca przew. – Aldona Andrzejczak
Sekretarz -  Małgorzata Czarnecka
Członkowie – Marianna Kosmalska
-  Lidia Raflik