O nas

Strona Główna

Organizacja ta powstała w 1887 r. jako Towarzystwo ku Upiększeniu Miasta Śremu. Pierwszym prezesem był Rudolf Thomani. W ciągu następnych 130 lat funkcje prezesów pełniło 19 osób m.in. ks. Piotr Wawrzyniak, czy Sylwester Szczepski. Obecnie, po długoletnim prezesie Marianie Dominiczaku, funkcję tę od 2010 r. sprawuje Jerzy Naskręt. We wrześniu 1973 r. postanowiono zmienić nazwę organizacji na Towarzystwo Miłośników Śremu, a od lutego 2005 r. nosi ona nazwę Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej. Mottem i ideą przewodnią wszystkich poczynań wielu pokoleń działaczy było i jest hasło „Miastu – Regionowi – Sobie”. Na sztandarze jest hasło „Ojczyźnie – Regionowi – Sobie”. Później realizowano hasła „Uczymy siebie i innych trudnej sztuki niezapominania” oraz „TMZŚ z młodzieżą dla młodzieży”. Po 123 latach działalności, 22 IV 2010 r., Towarzystwo otrzymało sztandar, a własną siedzibę dopiero w 2015 r. TMZŚ jest organizacją otwartą dla każdego, liczącą w 2017 r. 76 osób. Ma też wielu sympatyków. Tytuł Honorowego Członka, przyznawanego od 1948 r., dotychczas otrzymały 73 osoby. Zasięg terytorialny: gminy Śrem, Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp. Towarzystwo jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu, a od 2014 r. należy do Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Warszawie.
Nr KRS z dn. 10 II 2005 r. - 0000228287
Regon – 411507063