Działalność ekologiczna

Znalezione obrazy dla zapytania ramka ozdobna do tekstu

 

         I .  Budowa i upiększanie Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie (od 1888 r)

 

               Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Śremie jest najstarszym i największym spośród trzech  parków w naszym mieście. Założony został w 1888 r. przez Towarzystwo ku Upiększaniu Miasta Śrem. (obecnie TMZŚ) Zakupili wtedy dwumorgowy plac z przeznaczeniem na plac zabaw. Urządzając go stworzono początki ogrodu. Rozwój parku nastąpił po odzyskaniu niepodległości. Zwiększono obszar parku i posadzono tysiące drzew. Tylko w 1926 r. posadzono 5000 sosen, 500 robinii akacjowych i 200 olch. Niestety, podczas II wojny światowej park uległ znacznej dewastacji, a Polakom wstęp był zakazany.  Dynamiczny rozwój odnotowano w latach 1966-75, gdyż Towarzystwo uzyskało wtedy ogromne wsparcie ze strony władz miasta. Powstały wówczas liczne aleje, ogród róż, rzeźby parkowe, ogródek jordanowski, mini-zoo, odsłonięto Pomnik Dobosza, a sam park w 1969 r. otrzymał nazwę Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Kiedy w latach 80-tych znów zaczął podupadać, w 1987 r. zawiązał się Społeczny Komitet Ochrony Parku przy Towarzystwie, którego przewodniczącym został Marian Dominiczak, późniejszy prezes (1995-2010) Od tego momentu w parku zaczęły się wzmożone działania trwające do dziś. Przy ogromnym zaangażowaniu Śremskiej Jednostki Wojskowej, uczniów śremskich szkół i pracowników wielu zakładów pracy realizowany był plan Społecznego Komitetu zaakceptowany przez Radę Miasta i Gminy oraz Komisję Ochrony Środowiska.

           Obecnie Park zajmuje 48 ha i rozciąga się na obrzeżach miasta przy Warciańskim Kanale Ulgi. Dzięki pracy kilku pokoleń na dawnych terenach zalewowych i ubogiej glebie rośnie kilkadziesiąt gatunków drzew, krzewów i roślin zielonych. Zwarty drzewostan parku stanowi dogodne środowisko życia ptaków i ssaków. Spotkać tu można dzięcioły (4 gat.), raniuszki, kowaliki, muchołówki, liczne sikory, szpaki, zięby, a wiosną słychać cudne słowicze trele. Spod krzewów wyskoczyć może zając lub sarna, a po drzewach skaczą wiewiórki zadziwiając swą zwinnością.

          Oprócz pięknej flory i fauny w parku znajdują się trwałe obiekty stworzone przez człowieka: pomniki, głazy narzutowe z pamiątkowymi tablicami, obiekty sportowe, plac zabaw czy mini-zoo.

        W 2004 r. dzięki Towarzystwu Miłośników Śremu ( od 2005 r. – Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej) otwarto w parku ścieżkę dydaktyczną historyczno-przyrodniczą  z 24 znajdującymi się tam różnymi obiektami. Jednocześnie wydany został folder zawierający historię parku i dokładny opis ścieżki.   Przechodząc „ścieżką” zauważamy:

 

       Park był tematem wielu konkursów dla dzieci i młodzieży np. literacki „Park  i jego ścieżka dydaktyczna historyczno-przyrodnicza”, plastyczny, przyrodniczy, czy fotograficzny „Cztery pory roku w Parku Powstańców Wielkopolskich w Śremie”.

       Pomniki przyrody, piękne okazy drzew, głazy narzutowe wywołują szczególne odczucia estetyczne, dają możliwość głębokiego przeżywania kontaktu z przyrodą, z pięknym środowiskiem naturalnym.

       Utworzenie parku miejskiego stało się dla mieszkańców oraz regionalistów naszego grodu celem działań społecznych i tworzeniem przyjaznego środowiska. Od kilkunastu lat z okazji Święta Ziemi odbywają się tu Parkowe Spotkania Pokoleń, podczas których dorośli, ale przede wszystkim młodzież, sadzą drzewka i krzewy dostarczane przez Zakład Doświadczalny PAN w Kórniku oraz Nadleśnictwa Babki, Piaski i Konstantynowo. 

            Dzisiaj park żyje. Jest „płucami” miasta, miejscem rekreacji, zabaw, spacerów i wypoczynku.  Od wielu lat w parku odbywają się coroczne Dni Śremu, koncerty muzyczne, biegi przełajowe, Festiwal Orkiestr Dętych, Finał Pucharu Wielkopolski Nornic Walking, Targ Lokalnych Artystów. W 2014 r. pojawiły się nowe atrakcje, szczególnie dla dzieci. Przedszkole „Słoneczna Szóstka” opiekuje się mini zoo. Pojawiły się nowe zwierzęta, latem organizowane są animacje dla najmłodszych, jeździ po parku kolejka „Madagaskar”. Utworzona ścieżka dydaktyczna służy młodzieży i starszym, pozwala na wzbogacenie naszej wiedzy o historii naszego miasta i kraju. Jednak z przykrością należy zauważyć coraz więcej aktów wandalizmu w parku.

               

II. -  Budowa Dydaktycznych Ogrodów Przyrodniczych przy placówkach oświatowych

         (w 2017 r. jest ich siedem)

 

Prace przy tworzeniu dydaktycznych ogrodów przyrodniczych przy placówkach oświatowych rozpoczęto w 2005 r. przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie.

Następnie w Śremie przy: Przedszkolu nr 2 „Słoneczna Gromada”

                                         Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich

                                        Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów

oraz przy:  Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej

                   Zespole Szkoły Podstawoej i Gimnazjum w Dąbrowie

                  Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach.

 

 

 

III.   Konkursy przyrodnicze

 

       Park był tematem wielu konkursów dla dzieci i młodzieży.

1993 – „Park Powstańców Wielkopolskich – jego historia i dzień współczesny”. Prace konkursowe            mogły przyjąć formę opisową, plastyczną lub fotograficzną. 150 najciekawszych fotogramów zaprezentowano na wystawie pokonkursowej otwartej w Szkole Podstawowej nr 2 w Śremie.

2002 – konkurs na najładniejszy i najdokładniejszy plan parku, aby później nanieść na niego ścieżkę dydaktyczną historyczno-przyrodniczą. Udział wzięli uczniowie SP6 w Śremie. Wybrano projekt Sandry Roszyk, który po uzupełnieniu znalazł się w folderze i na tablicy informacyjnej w parku.

2003 r. - z okazji 115 rocznicy założenia Parku, pracę zatytułowaną „Park im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 symbolem pamięci narodowej” przygotowała, a następnie przedstawiła podczas obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego uczennica Kinga Szymańska. Pracę tę wydrukowano też w kilku odcinkach w „Tygodniu Ziemi Śremskiej” i przedstawiono w programie TV Osiedlowej Relax SM w Śremie.

 W 2005 r., w pierwszą rocznicę otwarcia ścieżki dydaktycznej historyczno-przyrodniczej, TMZŚ ogłosiło konkurs literacki dla młodzieży „Park Powstańców Wielkopolskich i jego ścieżka dydaktyczna historyczno-przyrodnicza”. Wzięli w nim udział uczniowie śremskich szkół podstawowych i średnich. Ci starsi w swoich pracach rozwinęli myśl znajdującą się na parkowym kamieniu poświęconym twórcom parku. Są to słowa Wł. Orkana: „A czyjąż to będzie dumą, dumą radosną, jak te drzewka małoletnie w drzewa  urosną”. Młodsi zaś opisali swe wrażenia po przejściu ścieżką dydaktyczną. Nadeszło 12 prac pisemnych i 1 prezentacja multimedialna przygotowana przez ucz. SP4 Krzysztofa Czaplickiego i Jakuba Cieślaka. Wyróżniono dwie prace uczniów ZSE Lidii Pawełczyk i Dawida Torzewskiego oraz dwie prace ucz. SP4 Anety Bartkowiak i Moniki Drożdżyńskiej.

2006 r. – z okazji obchodów Święta Ziemi przeprowadzono konkurs „Obiekty przyrodnicze i historyczne na ścieżce dydaktycznej w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w fotografii lub rysunku” (współpraca z SP6)

2008 r. – z okazji 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego miał miejsce  konkurs plastyczny „Dobosz - śremski pomnik powstańców wielkopolskich” (współpraca z SP4)

 2008 r. -  konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w Parku Powstańców Wielkopolskich w  Śremie”  (współpraca z SP6) 

2008 – ogłoszono konkurs  na rzeźbę plenerową do Ogrodu 120-lecia parku. Zwyciężył projekt uczennicy LO w Śremie Magdaleny Sikorskiej. Wykonany przez firmę RASZ z Pyszącej stanął w „Ogrodzie 120-lecia Parku” w 2010 r. (współpraca z LO)

2012 – z okazji125-lecia TMZŚrozpropagowano wśród uczniów śremskich szkół podstawowych konkurs plastyczny „Park im. Powstańców Wielkopolskich - miejscem edukacji i wypoczynku”, na który wpłynęło 30 prac plastycznych.  Zostały one wyeksponowane podczas wrześniowych oficjalnych obchodów Jubileuszu 125-lecia Towarzystwa w sali ZSP w Śremie, a także rok później podczas konkursu wiedzy o parku. W jury konkursu był m.in. Eugeniusz Ferster – śremski artysta-plastyk, Honorowy Członek TMZŚ (współpraca z SP4)

2013 - konkurs wiedzy o parku w 125-lecie jego założenia.  Wzięły udział wszystkie śremskie szkoły podstawowe, a ich przedstawiciele wykazali się ogromną wiedzą na jego temat.