Lista Członków Honorowych

 

IMIĘ I NAZWISKO

ROK NADANIA

UWAGI

       

1.

Sylwester Szczepski

1948

Rzemieślnik – Prezes TMŚ

2.

                                                                                    Wacław Binkowski

1968

Nauczyciel, czł. Zarządu TMŚ

3.

Antoni Bartkowiak

1971

Prac. umysł. – prezes TMŚ

4.

Wacław Tomczyk

1971

Prac. umysł. – prezes TMŚ

5.

Jan Baier

1979

Dyr. Kombinatu PGR Manieczki - działacz TMŚ

6.

Jan Sławiński

1979

Przew. Pow. Rady Nar.- działacz TMS

7.

Jan Górny

1989

Prac. uumysł.- przew. Komisji Rewiz.TMŚ

8.

Wiesław Romanowski

1989

Lekarz – prezes TMŚ

9.

Marian Śniedziewski

1989

Rzemieślnik – czł. Zarządu TMŚ

10.

Czesław Walkowiak

1989

Nauczyciel – czł. Zarządu TMŚ

11.

Edward Balcerowicz

1996

Nauczyciel – działacz TMŚ

12.

Stanisław Borowski

1996

Rzemieślnik – działacz TMŚ

13.

Władysław Bugała

1996

Dyr. Instytutu PAN w Kórniku – sympatyk TMŚ 

14.

Stanisław Falecki

1996

Prac. umysł.- działacz TMŚ

15.

Kazimierz Forszpaniak

1996

Działacz sportowy – czł. TMŚ      

16.

Jerzy Grzech      

1996

Prezes ZKRPiBWP – czł. TMŚ

17.

Leontyna Janiszewska

1996

Nauczycielka – działaczka TMŚ  

18.

Heliodor Jankowski

1996

Prac. umysł. – prezes TMŚ

19.

Leon Jaskułowski 

1996

Emer. prac. RN, wiceprzew. RN – działacz TMŚ 

20.

Władysław Juniewicz

1996

Emer. pracownik kultury - czł. TMŚ

21.

Sylwester Kaczmarek

1996

Prac. umysł.- czł. TMŚ

22.

Czesław Klaczyński

1996

Emeryt,  uczestnik  Powstania  Wielkopolskiego

23.

Ryszard Komorowski

1996

Płk WP, szef sztabu JW. - działaczTMŚ

24.

Władysław Kozielczyk

1996

Prac. umysł. – prezes TMS

25.

Franciszek Matuszkowiak

1996

Prac. umysł. – sympatyk TMŚ     #  III2009

26.

Jerzy Okulicz

1996

Nadleśniczy w Konstantynowie –sympatyk TMŚ

27.

Kazimierz Pawłowski

1996

Prac. umysł. – członek TMŚ

28.

Jadwiga Piotrowska

1996

Nauczyciel, działacz TMŚ

29.

Michał Płygawko

1996

Prac. umysł., prezes Zw. Inwalidów Wojennych, - działacz TMŚ

30.

Janina Ratajczak

1996

Emer. dyr. szkoły podst.., działaczka TMŚ

31.

Halina Służewska

1996

Lekarz, działaczka TMŚ                 

32.

Piotr Wachowiak

1996

Emer. dyr. Stacji Odmian –Wójtostwo – działacz TMŚ

33.

Mieczysław Wawrzyniak

1996

Emer. nacz. PRN – działacz TMŚ  

34.

Ludwik Wojna                  

1996

Rzemieślnik, prezes Śremskiego Stowarzyszenia Śpiewackiego im. St. Moniuszko

35.

Ryszard Wróbel

1996

Płk, b. d-ca Śremskiej JW., działacz TMŚ

36.

Lechosław Buchnajzer

1998

Płk, d-ca Śremskiej JW, działacz TMŚ

37.

Bernard Pierzchlewicz

1998

Pracownik umysł., działacz sportowy

38.

Jan Szwanke   

1998

Pracownik oświaty, przew. Komisji Rewizyjnej TMŚ przez 21 lat

39.

Stanisław Szeszuła 

1998

b. dyr. Zesp. Szkół Zaw.- działacz TMŚ

40.

Andrzej Ratajczak

1998

Burmistrz miasta Śrem, sympatyk TMŚ

41.

Wanda Henkel

1998

Pracownik oświaty, dyr. szkoły - działacz TMŚ

42.

Edward Koszuta    

1998

Harcmistrz   Śremskiego Hufca          

43.

Jan Urbanowicz

1998

b. dyr. Odlewni Żeliwa – działacz TMŚ

44.

Hanna Pieprzyk

1998

Nauczyciel, b. przew. Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta

45.

Jerzy Konopczyński

1998

b. Burmistrz Książa Wlkp.- sympatyk TMŚ

46.

Marian Bratek                      

1999

Prezes Gm. Spółdzielni S.Ch. - zasłużony działacz środowiskowy, działacz TMŚ

47.

Stefan Kaźmierczak

1999

Wiceprezes PZGS -sympatyk, sponsor TMŚ

48.

Lucjan Lisewsk

1999

Wiceprezes PZWS, organizator czynów społecznych

49.

Jadwiga Płygawko

1999

Aktywna, wieloletnia działaczka TMŚ

50.

Roman Chrabąszcz

1999

Aktywny członek Zarządu TMŚ, społecznik, organizator wielu wystaw tematycznych

51.

Ryszarda Strzelec

2001

Aktywny czł., wieloletni darczyńca i sponsor twórczych spotkań wyjazdowych

52.

Zofia Borowska-Olik

2001

Aktywny czł. TMŚ,  „przewodnik” w załatwianiu ważkich tematów promujących TMŚ

53.

Maria Kubiszewska

2001

Pedagog, wieloletni zaangażowany sympatyk TMŚ

54.

Jan Laskowski            

2001

Wieloletni, zaangażowany w prace TMŚ na rzecz ochrony środowiska sympatyk TMŚ

55.

Tadeusz Jurga

2001

Dyr. Odlewni Żeliwa, darczyńca

56.

Stanisław Tomczak

2001

Właściciel drukarni, wieloletni, zasłużony czł. Zarządu TMŚ, darczyńca

57.

Jerzy Naskręt

2001

Aktywny czł. Zarządu TMŚ, wiceprezes

58.

Eugeniusz Wysocki

2001

Dyr. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, aktywny czł. TMŚ, darczyńca

59.

Henryka Socha

2004

Nauczyciel dypl., przew. Klubu Pamięci Powst. Wlkp., działaczka TMŚ na rzecz ochrony środowiska

60.

Eugeniusz Ferster

2004

Ceniony artysta – plastyk, twórca wielu wystaw, wieloletni członek i działacz TMŚ

61.

Marian Pędziński

2004

Prezes Nochowskiej „Spójni”, zasłużony sponsor

62.

Marian Dominiczak                  

2004

Wieloletni, aktywnie działający prezes Towarzystwa,  zwłaszcza w dziedzinie kultury i ekologii

63.

Gerard Górnicki               

2005

Pisarz wielkopolski, przyjaciel i częsty gość naszych spotkań, zwłaszcza z młodzieżą

64.

Mirosław Ziółek

2007

d-ca śremskiej Jednostki Wojskowej, współorganizator wielu uroczystości regionalno-patriotycznych i ekologicznych

65.

Henryk Grześkowiak

2007

Dyr. Zakładu Doświadczalnego PAN w Kórniku, wielki darczyńca, współorganizator zakładania dydaktycznych ogrodów  przyrodniczych

66.

Mieczysław Kasprzyk

2007

Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki, zaangażowany w prace na rzecz ochrony środowisk

67.

Andrzej Wawrzyniak

2007

Nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski, współorganizator wielu imprez środowiskowych, związanych z przyrodą i ekologią

68.

Jerzy Polanowski

2007

Dyr. Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie, współorganizator wielu imprez historyczny i patriot.-regionalnych

69.

Jan Polowczyk

2007

Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Śremie, wielki darczyńca, uczestnik wielu naszych akcji na rzecz środowiska lokalnego

70.

Wiesława Grobelna

2013

Nauczyciel dypl. – filolog,  od 2004 r. sekretarz TMZŚ, organizator wielu imprez i uroczystości reg.-patriot., szeroka współpraca z placówkami oświatowymi w pow. śremskim

71.

Maria Peksa

2016

Długoletni członek Zarządu, skarbnik, organizator wielu imprez lokalnych,

72.

Paweł Wachowiak

2016

Prezes „Spójni” Nochowskiej, wielki darczyńca, aktywnie zaangażowany w działania na rzecz parku

73.

Paweł Wojna

2016

Prezes PGK w Śremie, darczyńca i uczestnik  imprez związanych szczególnie z ekologią,

74..

Zenon Jahns

 

2017
Starosta Śremski, bardzo aktywnie wspierający działalność organizacji pozarządowych
75.

Stanisław Słopień

2017 prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu