SPOTKANIE POKOLEŃ POTOMKÓW POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

PROGRAM:

1. Powitanie gości, wśród których byli: poczty sztandarowe, potomkowie powstańców wielkopolskich, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, organizacji pozarządowych, młodzież, śremskie media

2. Wystąpienia okolicznościowe członków TMZŚ : Sebastian Ignasiak mówił o roli, jaką odegrała śremska młodzież i harcerze z drużyny im. Tadeusza Rejtana w wyzwoleniu miasta w grudniu 1918 r. ( o Fr. Pauli,  B.iM. Szczepskich, S. Śmigielskim,  W. Rozmiarku, St. Gawrońskim, K. Nowaku, Fr. Reussie),                                                           Wiesława Grobelna przypomniała rocznice przypadające w tym roku, a dotyczące powstania i powstańców  oraz najważniejsze, zrealizowane przez Towarzystwo, projekty związane z upamiętnieniem 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego (wydanie folderu " Wędrówki po Śremie śladami Powstania Wielkopolskiego", udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość kraju", pomysł i wstępny projekt muralu z I. Paderewskim, oznakowanie 39 grobów śremskich powstańców wielkopolskich)

3. W części artystycznej wystąpili: Jagoda Stępa z SP5 - zdobywczyni Grand Prix ostatniego Festiwalu Pieśni Patriotycznej Powiatu Śremskiego oraz uczniowie ZSP w pięknym montażu słowno-muzycznym opartym na fragmentach niedawno wydanych "Wspomnień z 1919/1922" Daniela Kęszyckiego z obszernym komentarzem dr D. Płygawko i D. Zydorek.

4. Miłe spotkanie przy kawie -indywidualne rozmowy i  wspomnienia potomków powstańców wielkopolskich

W spotkaniu udział wzięli potomkowie: S. Matuszewskiego, Wł. Świetlika, W. Rozmiarka, B. Sławińskiego, Fr. Teodorczaka, W. Maciejewskiego, Fr. Ławickiego, K. Bartza, St.Posielskiego, W. Klaczyńskiego, W. Ruty, M. Ratajczaka, J. Hantkiewicza, J. Kila.