RAJD ROWEROWY DLA JANA PAWŁA II

Z tej okazji od wielu lat TMZŚ organizuje rajd rowerowy od Dębu mjr. Floriana Dąbrowskiego w Śremie do Dębu Jana Pawła II w Dąbrowie. Rozpoczął się tradycyjnie  w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy Promenadzie, gdzie przybyłych powitali dyr. ZO-L Ilona Gawęda i prezes TMZŚ Jerzy Naskręt. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miasta i Powiatu, grupy rowerowe ZSP i SP5, Klub Rowerowy "Żwawe Dziadki", Koło Turystyki Rowerowej "Warcianie", delegacje śremskich organizacji pozarządowych: ZKRPiBWP, ZŻWP, ŚZPŻŁ, Chór Moniuszko, spora grupa dzieci ze "Słonecznej Gromady" i TMZŚ. Okolicznościowy, piękny i wzruszający program słowno-muzyczny "Mój Anioł Stróż"  zaprezentowali pensjonariusze Zakładu pod kierunkiem p. Renaty Młynarczyk. Na tle ogromnej kolorowej wystawy aniołów występujący tańczyli i śpiewali piosenki o aniołach.  Następnie grupy rowerowe wyjechały na trasę, by po godzinie dojechać do SP im.Jana Pawła II w Dąbrowie. Tam młodzież również przygotowała montaż słowno-muzyczny, tym razem nawiązując do pielgrzymek JPII do Polski. Po słodkim poczęstunku grupom rowerowym i delegacjom  wręczono certyfikaty uczestnictwa, a uczniom dodatkowo koszulki z logo Śremu przekazane przez UM w Śremie. Delegacja Zw. Żołnierzy WP złożyła też kwiaty pod Dębem JPII, posadzonym w 2007 r. przy szkole przez TMZŚ.