ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-FINANSOWE ZA 2018

  Tradycyjnie w marcu, w restauracji Relax, odbyło się zebranie sprawozdawczo-finansowe Towarzystwa za 2018 r. W programie:

  1. Powitanie
  2. Występ okolicznościowy z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu uczniów SP4 w Śremie + życzenia i słodki upominek dla wszystkich Pań
  3. Wystąpienie go ścia specjalnego p.Kajetana Pyrzyńskiego - Honorowego Konsula Republiki Peru
  4. Wręczenie legitymacji trzem nowym członkom TMZŚ
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r. przez przew. Komisji Rewizyjnej  p. Zofię Borowską -Olik
  6. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2018 r.
  7. Wolne głosy, dyskusja
  8. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
  9. Zakończenie zebrania