Publikacje

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania ramka ozdobna do tekstu   

 

1.

Danuta Płygawko, Adam Podsiadły

Towarzystwo Miłośników Śremu
Rys historyczny 1887-1987

Śrem, 1987

Treść broszury okolicznościowej wydanej z okazji 100-lecia Towarzystwa podzielona jest na 3 części:

  • Pod zaborem pruskim (1887-1918)
  • W dwudziestoleciu międzywojennym (1919-1939)
  • W Polsce Ludowej ((1945-1987)

W aneksach znajdziemy:
statut, imienny spis członków Zarządów, Członkowie Honorowi, Wieczory Piątkowe, stan ilościowy członków.

 

2.

Lidia Owczarczak

„Powstanie Wielkopolskie”

Materiały do sesji popularnonaukowej

Śrem, 1995

Broszura wydana została przez TMŚ i SP nr 5 w Śremie.

Znajdują się w niej 4 rozdziały; 

  • Dał nam przykład Bonaparte …
  • Zaczęło się w Poznaniu …
  • Na wschodzie, zachodzie i południu Wielkopolski …
  • Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…

 

3.

Ryszard Henkel, Jan Leśniczak,

Jan Urbanowicz

Odlewnia Żeliwa w Śremie
30 lat działalności

Śrem, 1998

Broszura w formie maszynopisu przedstawia historię lokalizacji, projektowania, budowy i działalności produkcyjnej Odlewni Żeliwa w Śremie. Zawiera informacje o załodze zakładu i działających w nim stowarzyszeniach. Ujęty został także temat wpływu Odlewni na rozwój miasta.

4.

Halina Piotrowska, Janina Ratajczak, Ilona Ratajczak

Na głos Dobosza

Śrem, 1999

Z okazji 80 rocznicy Powstania Wielkopolskiego wydano zbiór tekstów okolicznościowych prezentujących zasłużonych działaczy niepodległościowych ze Śremu.

5.

Biblioteka Publiczna, TMŚ

Biesiada literacka 2000

W broszurze, która jest wynikiem zorganizowanej, wspólnie z Biblioteką Publiczną, biesiady literackiej, prezentowane są dzieła miejscowych twórców, zwłaszcza młodych.


6.

Henryka Socha

Park Powstańców Wielkopolskich.
Ścieżka dydaktyczna
historyczno-przyrodnicza

Śrem, 2004

Folder ten został wydany wraz z otwarciem 12 X 2004 r. ścieżki dydaktycznej historyczno-przyrodniczej w Parku Miejskim.

Jest w nim mapka parku z zaznaczonymi 24 obiektami przyrodniczymi i historycznymi. Znajdują się tam też krótkie informacje o tych obiektach i fotografie. Wymienieni są także inicjatorzy, organizatorzy i darczyńcy budowy i rozbudowy parku.

7.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej. Rys historyczny – część II 1987 – 2007

pod redakcją Marka Rezlera

Śrem, 2007

Jest to książka, którą wydano z okazji 120-lecia Towarzystwa, ukazująca działalność TMZŚ w dwudziestoleciu, kontynuująca pracę ukazaną w I części rysu historycznego w 1987 r.

Działania ukazane są w podrozdziałach np.: wystawy, w hołdzie powstańcom wielkopolskim, z młodzieżą dla młodzieży, w kręgu przyrody, z czyją pomocą. Zamieszczono też sporo fotografii.

 

8.

Wiesława Grobelna

Henryka Socha

Wędrówka po Śremie śladami Powstania Wielkopolskiego

Śrem, 2017

Jest to folder wydany na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego i 130-lecie Towarzystwa. Jest w nim opisana i poparta zdjęciami ścieżka dydaktyczna ulicami Śremu, ukazująca i opisująca miejsca bezpośrednio związane z działalnością dotyczącą przygotowań i przebiegu Powstania Wielkopolskiego w naszym mieście.